Morgen mooier maken
Eric Leltz

Eric Leltz is auteur van het boek ‘Organisaties in Transitie’. In het boek wordt beschreven hoe bedrijven kunnen omgaan met de veranderingen in de tijd onder invloed van Informatisering, Individualisering en Internationalisering. Maar bedrijven bestaan uit mensen en uiteindelijk draait organisatieverandering om hoe mensen omgaan met verandering. Voelen zij zich gelukkig, dan zal de verandering eerder en beter vorm krijgen. Het aspect ‘hoe mensen gelukkiger kunnen worden’ staat centraal in deze lezing.

Wat welvaart is in de ‘oude’ wereld is welzijn in de nieuwe wereld. Welvaart is een economische begrip en gaat om behoeftebevrediging, dit is gekoppeld aan materiële zaken. Welzijn is breder en gaat ook om immateriële zaken. Welzijn betreft het welbevinden van een individu, de kwaliteit van het leven en je gelukkig voelen. Dit komt neer op: Zelfbevrijding (vrij zijn van de kritische ‘ik’), Zelfrealisatie (kunnen worden wie je bent) en zelfontplooiing (je manifesteren in de wereld).

Eric deelt zijn ideeen over wat ieder van ons kan doen om een gelukkiger leven te hebben waar je ook meteen mee kunt beginnen.

Activiteiten

Interactieve lezing: de weg naar geluk
In deze lezing wordt ingegaan op wat iedere van ons kan doen om een gelukkiger leven te hebben.

Wat, Waar, Wanneer

 • Interactieve lezing: de weg naar geluk
  zaterdag 18 mei 2019
  van 14:00 tot 15:00
  Pand P, Leenderweg 65
 • Interactieve lezing: de weg naar geluk
  zaterdag 18 mei 2019
  van 15:30 tot 16:30
  De bibliotheek Eindhoven, Emmasingel 22