Geluk is een ontmoetingsplek in natuurlijk-groen waar mensen zich verbonden voelen met zichzelf, met elkaar, met de buurt, met de wereld en met de natuur.
Paul Liklikuwata
Stichting Het Huis van Bartels
Het Huis van Bartels, ontmoetingsplek in Liendert
contact: info@hethuisvanbartels.nl

Geluk is een ontmoetingsplek in natuurlijk-groen waar mensen zich verbonden voelen met zichzelf, met elkaar, met de buurt, met de wereld en met de natuur.

Het Huis van Bartels is zo'n ontmoetingsplek aan de Zwaluwenstraat in Liendert. Het is ook een burgerinitiatief dat met sociaal-groene activiteiten, projecten en evenementen zich inzet voor de verbetering van de sociale cohesie in de wijken Liendert-Rustenburg-Schuilenburg. Wijkbewoners komen er graag om te genieten van de natuur, om samen te praten, te leren, in de tuin te werken, te koken, te eten en om muziek te maken.

Wat, Waar, Wanneer

  • (Geluks)Wensstokje maken
    zaterdag 2 juni 2018
    van 14:00 tot 16:00
    Zwaluwenstraat 38